Uchwała nr LXI/556/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/556/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Pobierz dokument - format pdf