Uchwała nr LXI/557/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/557/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf