Uchwała nr LXI/559/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/559/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035

Pobierz dokument - format pdf