Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 6.02.2023 r.

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 6.02.2023 r. o wpłynięciu wezwania Wód Polskich Dyrektora Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, zobowiązujące tut. Organ do wezwania Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w toczącym się postepowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w obrębach 0001 i 0004 gmina Kotlin, powiat jarociński oraz w obrębie 0023 gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie."

Pobierz dokument - format pdf