Uchwała nr LXII/563/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/563/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sowina", w obrębie Sowina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf