Uchwała nr LXII/565/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/565/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pleszew

Pobierz dokument - format pdf