Uchwała nr LXII/566/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/566/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pobierz dokument - format pdf