Uchwała nr LXII/568/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/568/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 -  2035

Pobierz dokument - format pdf