Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice w sprawie zmiany rodzaju nieruchomości.

 

Nazwa sołectwa

Liczba uprawnionych

Liczba głosujących

Głosy na TAK

Głosy na NIE

Wstrzymało się od głosu

Bógwidze

246

23

1

22

0

Korzkwy

254

17

17

0

0

Kuczków

382

38

37

0

1

Lenartowice

844

32

32

0

0

Ludwina

165

13

13

0

0

Pacanowice

240

15

0

13

2

 

1. W sołectwie Bógwidze, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach opowiedziały się przeciw zmianie polegającej na: Józefina (część miejscowości Bógwidze) otrzymuje brzmienie: Bógwidze, ul. Józefina, Kotarby (część miejscowości Bógwidze) otrzymuje brzmienie: Bógwidze, ul. Kotarby.

Biorący udział w konsultacjach mieszkańcy, zobowiązali Burmistrza do wystąpienia z wnioskiem o wyodrębnienie miejscowości Kotarby i Józefina będących obecnie częścią miejscowości Bógwidze w samodzielne miejscowości Józefina i Kotarby.

2. W sołectwie Korzkwy, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na wyodrębnieniu z miejscowości Korzkwy, części tej miejscowości o nazwie Tomaszew, w samodzielną miejscowość Tomaszew.

3. W sołectwie Kuczków, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na: Chrzanów (część miejscowości Kuczków) otrzymuje brzmienie: Kuczków, ul. Chrzanów, Kuczków , ul. Kościelna.

4. W sołectwie Lenartowice, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na: Przepadłe (część miejscowości Lenartowice) otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Przepadłe, Przydziałki (część miejscowości Lenartowice) otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Przydziałki, Sulęcin (część miejscowości Lenartowice) otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Sulęcin, Śmieja Młyn (część miejscowości Lenartowice), otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Śmieja Młyn.

5. W sołectwie Ludwina, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na:  Gminka (część miejscowości Ludwina) otrzymuje brzmienie: Ludwina, ul. Gminka, Karczemka (część miejscowości Ludwina) otrzymuje brzmienie: Ludwina, ul. Karczemka.

6. W sołectwie Pacanowice,  osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach opowiedziały się przeciw zmianie polegającej na: Pardelak (część miejscowości Pacanowice) otrzymuje brzmienie: Pacanowice, ul. Pardelak.

Biorący udział w konsultacjach mieszkańcy, zobowiązali Burmistrza do wystąpienia z wnioskiem o wyodrębnienie miejscowości Pardelak będącej obecnie częścią miejscowości Pacanowice w samodzielną miejscowość Pardelak..