Uchwała nr LXIII/572/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIII/572/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku

Pobierz dokument - format pdf