Uchwała nr LXIV/577/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIV/577/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/564/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf