Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych