Informacja GO.6232.61.2023 z dnia 25.04.2023 r.

Informacja GO.6232.61.2023 z dnia 25.04.2023 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Pobierz dokument - format pdf