Obwieszczenie GP.6733.8.2023 z dnia 11.05.2023

Obwieszczenie GP.6733.8.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV oraz budowa oraz budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV, w Pleszewie przy ul. Piaski, na terenie działek o numerach ewid.: 2412/10, 2412/11, 2410/1, 2411, arkusz mapy 32, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf