Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi za 2022

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf