Obwieszczenie GP.6733.11.2023 z dnia 14.06.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.11.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.06.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowina Błotna, na terenie działek o numerach ewid.: 329, 162, arkusz mapy 1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf