Postanowienie nr 205/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 sierpnia maja 2023 r.

Postanowienie nr 205/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 sierpnia maja 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf