Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - format pdf

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - format pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - format pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - format pdf