Informacje dotyczące członków obwodowej komisji wyborczej

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej