Obwieszczenie GP.6733.12.2023 z dnia 25.08.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.12.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.08.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 10/2023 z dnia 22.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grodzisko, na terenie działki o numerze ewid.: 110/13, arkusz mapy 1, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf