Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania z dnia 28 sierpnia 2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.