Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.191.2023.JG z dnia 13.09.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.191.2023.JG z dnia 13.09.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pobierz dokument - format pdf