Obwieszczenie GP.6733.19.2023 z dnia 19.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3129A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną" w miejscowości Janków, na terenie działki o numerze ewid.: 156, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf