Obwieszczenie GP.6733.21.2023 z dnia 20.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.21.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Wiśniowej (od Zielonej), Osiedlowej, Poznańskiej (od Zachodniej), Curie-Skłodowskiej, Drobnika, Kopernika, Ciołkowskiego, Zachodniej (do Pomorskiej), Karczewskiego, Dąbrowskiego, Gdyńskiej w Pleszewie", na terenie działek nr 293/4 (ark. mapy 20), 432/3 (ark. mapy 12), 307, 364, 372/1, 372/5, 372/6, 372/12, 372/13, 377/1, 377/2, 377/3, 382/1, 382/6, 382/7, 382/10, 382/13, 382/15, 382/16, 382/17, 383/25, 383/33, 383/36, 383/37, 383/38, 383/39, 383/42, 383/43, 383/44, 383/45, 383/46, 383/47, 383/48, 384/1, 389, 432/2 (ark. mapy 19), obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf