Obwieszczenie GP.6733.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.10.2023

Obwieszczenie GP.6733.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.10.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 14/2023 z dnia 17.10.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia" w miejscowości Zawidowice w rejonie ul. Promiennej, na terenie działek o numerze ewid.: 26/30, 26/32, 26/25, arkusz mapy 55, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf