Obwieszczenie SKO-4213/67/23 z dnia 15.11.2023r.

Obwieszczenie SKO - 4213/67/23 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 15.11.2023r. zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr 35 Dobra Nadzieja"  na rzecz inwestora P4 sp. z o.o..

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz decyzjię- format pdf