Obwieszczenie GP.6733.23.2023 z dnia 15.11.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.23.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.11.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 16/2023 z dnia 15.11.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa rozgałęźnika kablowego średniego napięcia SN-15kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV, na terenie części działek o numerach ewid.: 2412/11, 2410/1 oraz działki o numerze ewid.: 2411, arkusz mapy 32, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf