Obwieszczenie GP.6733.25.2023 z dnia 27.11.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.25.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.11.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nN", w rejonie ulic: Bolesława Krzywoustego i Mieszka I w Pleszewie, na terenie części działek nr 3020/17, 3605/9, 3019/7, 3019/23, 3019/22, 3607/1, 3022/1, 3042/1, 3607/2, 958/7, 958/8, 958/9, 3607/3, 3607/4, 3608/1, am. 36, na działkach o nr 3019/18, 3020/11, 3017/122, 3020/12, 3605/10, 3605/11, 3022/2, 3042/2, 3016/6, 3041/1, 3040/21, 3045/1, 3041/2, 960/46, 3608/2, 960/59, 960/44, am.36, na części działek nr 3044/1, 3044/2, 957/12, am. 37, na działkach o nr 3040/23, 3043, 960/47, am. 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf