Obwieszczenie GP.6733.22.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.22.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 20/2023 z dnia 06.12.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, na terenie części działek o numerach ewid.: 329, 162, 156/4, 156/3, arkusz mapy 1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf