Obwieszczenie GP.6733.20.2023 z dnia 27.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.20.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.12.2023r. zawiadomienie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji nr 19/2023 z dnia 05.12.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3111A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną, na terenie części działki o numerze ewid.: 6, arkusz mapy 3, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf