Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców w wyborach na dzień 7 kwietnia 2024 r

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

Informacje na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - link