Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach na dzień 7 kwietnia 2024 r

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.