Uchwała NR XLI/300/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

Uchwała NR XLI/300/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.
w sprawie zaminy budżetu i w budzecie na rok 2006