Uchwała Nr XXXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 marca 2006r.

Uchwały Nr XXXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 marca 2006r.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006