Zarządzenie Nr 438/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2006.

Zarządzenie Nr 438/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lutego 2006

w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.