Zarządzenie Nr 452/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2006r.

Zarządzenie Nr 452/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.