Zarządzenie Nr 479/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 479/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany harmonogramu ralizacji bużetu Miasta i Gminy Pleszew na 2006 rok.