Uchwała Nr IX/582007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/582007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach dyrektora, wicedyrektora oraz pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole (zespole szkół) i przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

Pobierz tekst uchwały - format pdf