Uchwała Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowwych d;a któych organem prowadzącym jest Miasto I Gmina Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf