Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania na 2007r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf