Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r.

Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadańz zakrsu administracji rządowej związanych z ewidencją, remontem utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Pobierz tekst uchwały - format pdf