Uchwała Nr XI/78/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r

Uchwała Nr  XI/78/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września  2007 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr XXXIV/281/2001 z dnia  29 listopada 2001 r. w sprawie  zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej

Pobierz teskt uchwały - format pdf