Uchwała NR XI/80/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27.09.2007r.

Uchwała NR  XI/80/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  27.09.2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf