Uchwała nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała nr XIII/101/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. - format pdf