Informacje podstawowe

Informacja  o  podmiocie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury Miasta i Gminy Pleszew. Biblioteka istnieje od 1949 roku.

Podstawa prawna działalności biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Pełna nazwa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew  
Ulica     Kolejowa 1
Kod pocztowy   63-300 
Miejscowość    Pleszew
Nr telefonu    062 7428358 
Nr faxu    062 7428358
Adres strony www    http://biblioteka.pleszew.pl
Adres email  biblioteka@pleszew.pl

 

Godziny urzędowania

 

                                               Poniedziałek     900  - 1800

                                               Wtorek            900  - 1800

                                               Środa              900  - 1400

                                               Czwartek         900  - 1800       

                                               Piątek              900  - 1800

                                               Sobota             900  - 1400

 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

imię i nazwisko

Elżbieta Mielcarek

funkcja

Dyrektor

nr telefonu

062 7428358  wew. 10

adres email

dyrektor@biblioteka.pleszew.pl

Dyrektor biblioteki kieruje całokształtem działalności placówki. Funkcje i kompetencje dyrektora określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

 

imię i nazwisko

Krystyna Majchrzak

funkcja

Główny księgowy

nr telefonu

062 7428358  wew. 11

adres email

ksiegowa@biblioteka.pleszew.pl

Główna księgowa ma bezpośredni nadzór nad polityką finansową placówki.

 

imię i nazwisko

Renata Młodak

funkcja

Kierownik Działu Gromadzenia Opracowania i Udostepniania Zbiorów

nr telefonu

062 7428358  wew. 12

adres email

opracowanie@biblioteka.pleszew.pl

Kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów nadzoruje politykę gromadzenia i obrotu księgozbioru.