Uchwała Nr XIII/97/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/97/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada  2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych