Uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r.

Uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada  2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego