Uchwała Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.