Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r.

Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXIV/281/2001 z dnia 29 listopada 2001 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasaobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz polityki czynszowej - format pdf.