Uchwała Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r.

Uchwała Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych - format pdf